dinsdag 20 januari 2015

Middelste bonte specht op Ameland

Foto Martha Appelman
HOLLUM – Vanmiddag werd de middelste bonte specht gespot in het Hollumer bos. Martha Appelman zag de vogel en maakte er meteen een foto van.

De middelste bonte specht is een spechtensoort in opmars in Nederland. Deze soort die qua grootte tussen de grote en kleine bonte specht in zit, houdt van oud eikenbos. Omdat de Nederlandse bossen steeds ouder worden, zal het aantal middelste bonte spechten de komende decennia hoogstwaarschijnlijk toenemen. Ze duiken op steeds meer plaatsen op, met name aan de oostkant van ons land. Ze lijken behoorlijk op de grote bonte specht, maar de baardstreep die de grote bonte wel heeft, ontbreekt. Ook heeft de middelste bonte een volledig rode kruinstreep en de grote bonte niet. Het geluid is ook anders, maar dat laten ze alleen maar in het voorjaar horen, voor de rest zijn middelste bonte spechten zwijgzaam en dan ook erg moeilijk te vinden.Pestvogels gesignaleerd

Foto Sjirk Klasema
HOLLUM - De pestvogels zijn weer op Ameland. De vier op de foto's zaten in een appelboom aan De Meer in Hollum, bij Legoland.
Het is een invasiegast die vanuit het noorden in onze streken terechtkomt en hier soms overwintert. De vogel wordt de laatste jaren regelmatig in grote aantallen op de Waddeneilanden gezien. Tijdens een invasie schuwen ze ook de dorpen en steden in onze omgeving niet. Ze zijn dan te zien op bessendragende struiken. Voorheen was de pestvogel een dwaalgast, maar na 2005 wordt hij steeds vaker in Nederland en ook op Ameland waargenomen. Bij een slecht bessenjaar trekt de vogel door naar het zuiden.

woensdag 14 januari 2015

Geen ontheffing kievitseizoeken

LEEUWARDEN – Er wordt geen ontheffing gegeven voor het rapen van kievitseieren in Fryslân. Dat heeft de Raad van State besloten.

Het college van gedeputeerde staten van Fryslân heeft bij het verlenen van een ontheffing voor het rapen van kievitseieren niet voldoende onderzocht of de kievitenpopulatie in Fryslân zich nog in een "gunstige staat van instandhouding bevindt". Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (14 januari 2015) bepaald dat het provinciebestuur nader onderzoek moet doen voordat het een nieuw besluit neemt op de bezwaren van de Faunabescherming. Zolang dat niet is gebeurd geldt de ontheffing niet. Dit betekent dat de Bond Friese VogelWachten op dit moment niet beschikt over een ontheffing om van 1 maart tot en met 8 april 2015 kievitseieren te rapen.

Gunstige staat van instandhouding
De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat het provinciebestuur beter had moeten onderzoeken of de kievitenpopulatie in Fryslân op dit moment en op lange termijn nog levensvatbaar is. Dit oordeel sluit aan bij een eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het rapen van kievitseieren uit 2012. Daarin sprak de Afdeling bestuursrechtspraak al haar zorg uit over de voortgaande daling in de kievitenpopulatie. Ondanks perioden van een zekere stabilisatie is de populatie in 2013 bijna gehalveerd ten opzichte van 1996. Gelet op dit beeld van voortgaande achteruitgang van de kievitenpopulatie over een lange periode moet het provinciebestuur nu gaan onderzoeken bij welke stand van de kievitenpopulatie nog sprake is van een "gunstige staat van instandhouding". Het provinciebestuur moet met het oog daarop ook onderzoeken of de kievit nog in het algemeen voorkomt in het Friese grasland, een natuurlijke habitat van de kievit, en of dit ook op langere termijn nog zo zal blijven.

Schorsing
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de ontheffing geschorst tot zes weken na het nieuwe besluit van het provinciebestuur. Mocht tegen dat nieuwe besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak, dan loopt die schorsing door totdat de hoogste algemene bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.

Ontheffing

Het provinciebestuur verleende in januari 2013 een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet waarmee in de periode van 2013 tot en met 2015 kievitseieren mochten worden geraapt. In 2013 ging het om 6.307 kievitseieren en in 2014 om 5.939. Voor 2015 was nog geen maximaal aantal vastgesteld.
Bron: Raad van State

maandag 3 november 2014

Vogels voeren

UTRECHT - Vogels voeren is geen gewone vogelgids. Naast informatie om verschillende tuinvogels te leren herkennen, biedt het ook alle benodigde tips om de meest voorkomende vogelsoorten de winter door te helpen.

Ondersteund met prachtige foto’s en interessante achtergrondkennis over de verschillende soorten geeft deze gids een boeiende inkijk in het vogelleven.

Plus: praktische doe-het-zelftips om bijvoorbeeld zelf een vogelhuisje te bouwen.

I.s.m. Vogelbescherming en Natuurpunt

Vogels voeren verschijnt 11 november bij Kosmos uitgevers

Auteur: Angelika Lang
Prijs: € 14,99

ISBN: 9789052109695

vrijdag 31 oktober 2014

Veertig jaar Sovon verschenen


NIJMEGEN - Het jubileumboekje Veertig jaar Sovon is inmiddels verschenen. Wanneer het goed is, ontvangen alle mensen die hierop hadden ingeschreven het boekje deze week of kort daarna.

Van de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (Sovon) tot de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (Sovon).

Hoofdstukjes zijn opgehangen aan markante momenten in onze historie. Daarbij krijgt een destijds betrokkene ruimte voor een terugblik. Een tijdsbeeld schetst hoe ons vogelaarslandschap er destijds uitzag. En, we blijven vogelaars, er is aandacht voor het reilen en zeilen van de nodige vogelsoorten.

donderdag 23 oktober 2014

Herken de kustvogel

UTRECHT - Het is een onmisbare gids tijdens strandwandelingen en vogeltrips.
Kosmos uitgeverij komt met een boek over kustvogels.

Nergens anders zie je vogels zo vaak als silhouet tegen de lucht of de zee als juist langs de kust. Herken de kustvogel gaat vooral over kust- en zeevogels: vogels die ’s zomers of het hele jaar op zee leven of vogels die tijdens de trek of in de winter langs de kust of boven zee te zien zijn.

De auteurs laten nauwkeurig zien hoe je vogels in één oogopslag aan hun gedrag, silhouet en bewegingen kunt herkennen, waarna de soorten aan de hand van prachtige foto’s verder besproken worden.

Dit boek is een unieke samenwerking tussen twee bekende vogelaars, een Nederlands – Deense co-productie. Lars Gejl is een bekende Deense natuurfotograaf en -auteur. Van zijn hand verschenen ook Herken de vogel, Handboek Vogels en Stukje bij beestje.
Ger Meesters is Scandinavist, vertaler, vormgever en enthousiast natuurliefhebber en vogelaar.

donderdag 9 oktober 2014

Illustrated Checklist of the Birds of the World

NUNSPEET - Er is een heel mooi nieuw vogelboek verschenen waarvan in 2016 deel twee uitkomt.

Illustrated Checklist of the Birds of the World
J.E. del Hoyo e.a.           

Verschenen is deze uitgebreide checklist van alle vogels van de wereld. Per soort de kwalitatief goede kleurentekeningen uit de serie Handbook of the Birds of the World, aangevuld met de wetenschappelijke naam en een verspreidingskaartje, aangepast aan de laatste wetenschappelijk stand van zaken. Deze geïllustreerde checklist gaat in 2 delen verschijnen. Dit deel 1 behandelt de Non-passerines. Deel 2 wordt in 2016 gepubliceerd.

Aantal pag.: 800
Engelstalig, 2014           
In band 31 x 24 cm           
Prijs € 185,--


Ondermeer te zien in de Vogelboekhandel in Nunspeet.