maandag 3 november 2014

Vogels voeren

UTRECHT - Vogels voeren is geen gewone vogelgids. Naast informatie om verschillende tuinvogels te leren herkennen, biedt het ook alle benodigde tips om de meest voorkomende vogelsoorten de winter door te helpen.

Ondersteund met prachtige foto’s en interessante achtergrondkennis over de verschillende soorten geeft deze gids een boeiende inkijk in het vogelleven.

Plus: praktische doe-het-zelftips om bijvoorbeeld zelf een vogelhuisje te bouwen.

I.s.m. Vogelbescherming en Natuurpunt

Vogels voeren verschijnt 11 november bij Kosmos uitgevers

Auteur: Angelika Lang
Prijs: € 14,99

ISBN: 9789052109695

vrijdag 31 oktober 2014

Veertig jaar Sovon verschenen


NIJMEGEN - Het jubileumboekje Veertig jaar Sovon is inmiddels verschenen. Wanneer het goed is, ontvangen alle mensen die hierop hadden ingeschreven het boekje deze week of kort daarna.

Van de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (Sovon) tot de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (Sovon).

Hoofdstukjes zijn opgehangen aan markante momenten in onze historie. Daarbij krijgt een destijds betrokkene ruimte voor een terugblik. Een tijdsbeeld schetst hoe ons vogelaarslandschap er destijds uitzag. En, we blijven vogelaars, er is aandacht voor het reilen en zeilen van de nodige vogelsoorten.

donderdag 23 oktober 2014

Herken de kustvogel

UTRECHT - Het is een onmisbare gids tijdens strandwandelingen en vogeltrips.
Kosmos uitgeverij komt met een boek over kustvogels.

Nergens anders zie je vogels zo vaak als silhouet tegen de lucht of de zee als juist langs de kust. Herken de kustvogel gaat vooral over kust- en zeevogels: vogels die ’s zomers of het hele jaar op zee leven of vogels die tijdens de trek of in de winter langs de kust of boven zee te zien zijn.

De auteurs laten nauwkeurig zien hoe je vogels in één oogopslag aan hun gedrag, silhouet en bewegingen kunt herkennen, waarna de soorten aan de hand van prachtige foto’s verder besproken worden.

Dit boek is een unieke samenwerking tussen twee bekende vogelaars, een Nederlands – Deense co-productie. Lars Gejl is een bekende Deense natuurfotograaf en -auteur. Van zijn hand verschenen ook Herken de vogel, Handboek Vogels en Stukje bij beestje.
Ger Meesters is Scandinavist, vertaler, vormgever en enthousiast natuurliefhebber en vogelaar.

donderdag 9 oktober 2014

Illustrated Checklist of the Birds of the World

NUNSPEET - Er is een heel mooi nieuw vogelboek verschenen waarvan in 2016 deel twee uitkomt.

Illustrated Checklist of the Birds of the World
J.E. del Hoyo e.a.           

Verschenen is deze uitgebreide checklist van alle vogels van de wereld. Per soort de kwalitatief goede kleurentekeningen uit de serie Handbook of the Birds of the World, aangevuld met de wetenschappelijke naam en een verspreidingskaartje, aangepast aan de laatste wetenschappelijk stand van zaken. Deze geïllustreerde checklist gaat in 2 delen verschijnen. Dit deel 1 behandelt de Non-passerines. Deel 2 wordt in 2016 gepubliceerd.

Aantal pag.: 800
Engelstalig, 2014           
In band 31 x 24 cm           
Prijs € 185,--


Ondermeer te zien in de Vogelboekhandel in Nunspeet.

vrijdag 8 augustus 2014

Red de Rijke Weide

ZEIST - Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen ze bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld. Red de Rijke Weide is een campagne van de Vogelbescherming. De campagne is ingezonden voor de Charity Awards. De jury nomineerde de advertentie. Help Red de Rijke Weide de hoofdprijs van € 75.000 aan advertentieruimte te winnen.

Stemmen kan hier even naar beneden scrollen

woensdag 2 juli 2014

Oeverzwaluwen profiteren van dynamische duinen


Nieuwe broedkolonies op Terschelling en Ameland

De invloed van stormen op de duinen van Terschelling en Ameland pakken positief uit voor oeverzwaluwen op deze eilanden. In de door de wind en het water uitgesleten steile wanden hebben de vogels meerdere kolonies gevestigd.

Staatsbosbeheer kreeg op Ameland vorige week meldingen van nestgaten in lage steile duintjes aan het strand van Nes die door de stormen van eind vorig jaar zijn afgeslagen. Behalve bij Nes zijn boven de waterplassen bij Roosduinen en bij de Ballummer Blinkert ook oeverzwaluwen te zien, waar deze broeden is nog onbekend.  Waarschijnlijk hebben ook zij een plekje ergens in het duingebied gevonden.

Medewerkers van Floron vonden daarnaast  afgelopen weekend 33 nestgaten in de stuivende duinen op Terschelling achter Hoorn en Oosterend. Deze laatste kolonie zit in een steile duinwand van meer dan 8 meter hoog die in de loop der jaren  is uitgesleten door de wind. Het is voor het eerst in jaren dat oeverzwaluwen weer broeden op de eilanden.

Staatsbosbeheer gaat ervan uit dat de kolonies op deze plekken tijdelijk zijn. De invloed van de wind en de zee zorgt voor ervoor dat het duingebied continu verandert, hierdoor ontstaan er steeds nieuwe plekken waar zwaluwen eventueel kunnen broeden. Het beheer van het betreffende duingebied op Terschelling is erop gericht om met behulp van wind en water een robuust duingebied te krijgen waarin de natuurwaarden en de kustveiligheid worden vergroot. Behalve oeverzwaluwen broeden in dit deel ook al scholeksters en de zeldzame bontbekplevieren.


woensdag 25 juni 2014

Burgermeldpunt Wildlife Crime van start


LEEUWARDEN - Wildlife crime komt niet alleen voor in het verre buitenland, maar gebeurt ook om de hoek in eigen land. Met enige regelmaat komen er meldingen binnen dat dieren moedwillig gedood of gevangen worden. Of dat hun nesten vernield worden. Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. Hoe vaak en waar wildlife crime plaatsvindt is nog onduidelijk.  Daarom is het burgermeldpunt www.wildlifecrime.nl opgericht. Doel is om inzicht te krijgen in de aard en omvang van wildlife crime om uiteindelijk het aantal gevallen van vervolging in Nederland  te verminderen. Zondag 22 juni is het Burgermeldpunt Wildlife Crime gelanceerd in het radioprogramma Vroege Vogels.
 
Wildlife crime is de Engelse benaming voor het schade aanrichten aan in het wild levende dieren, in Nederlandse vaktaal: vervolging wilde fauna.  Regelmatig krijgen buitengewoon opsporings-ambtenaren (boa’s) - zoals een boswachter - en de politie meldingen van wilde dieren die vervolgd zijn. Toch weten we niet exact hoe vaak het voorkomt. Dit komt deels omdat daders hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en deels omdat vervolging vaak lastig te herkennen is. Met name dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken zijn vaak slachtoffer van wildlife crime.

Eén van de problemen is dat er mensen zijn die wilde dieren doden, om andere dieren zoals jachtwild, weidevogels, pluimvee of duiven te beschermen.
 
Met het Burgermeldpunt Wildlife Crime willen  we mensen informeren over wildlife crime en een representatief inzicht krijgen van waar wat gebeurt en in welke omvang. Pas als je weet hoe groot het probleem is kun je er wat aan doen. Ook willen we opsporingsinstanties en overheden voorzien van informatie zodat zij gericht actie kunnen ondernemen. Het is een ieders verantwoordelijkheid om te zorgen voor onze mooie natuur en de dieren die daar leven. Bovendien is het verstoren, doden of vangen van wilde dieren strafbaar.
 
Ernstige roofvogelvervolging in Friesland
Naar schatting worden er honderden wilde dieren in Nederland vervolgd. Friesland is de enige provincie waar de problematiek met betrekking tot roofvogelvervolging redelijk in beeld is gebracht. Alleen al in 2012 kwamen er bij de regionale milieupolitie 122 meldingen binnen van roofvogelvervolging in Friesland. Nesten worden verstoord, eieren geschud en jonge en volwassen  roofvogels worden zelfs gedood.

Gevaar voor huisdieren
Niet alleen de wilde dieren die doelgericht gedood, verstoord, gevangen of verwond worden zijn slachtoffer van vervolging. Ook andere wilde dieren die niet het doelwit zijn en huisdieren kunnen onbewust slachtoffer worden. Ze kunnen ernstig ziek worden, gewond raken of zelfs doodgaan door bijvoorbeeld gif dat bestemd is om bijvoorbeeld roofvogels te doden, te eten of in een klem of val te lopen.

Wat gebeurt er met jouw melding?Met  jouw melding kunnen we in kaart brengen waar de meeste wildlife crime plaatsvindt, welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak het plaatsvindt. Met die gegevens kan actie worden ondernomen om daders op te sporen en zo wildlife crime te verminderen.

Landelijke bijeenkomst
Op vrijdag 27 juni wordt in Ede de bijeenkomst Meldpunt Wildlife Crime gehouden. De bijeenkomst staat in het teken van vervolging van wilde fauna in Nederland en het nieuwe landelijke Meldpunt. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende sprekers komen vertellen over hun ervaringen en gaat een panel met elkaar en het publiek in gesprek over de aanpak van vervolging van wilde dieren.